čtvrtek 26. listopadu 2015

HW požadavky pro Dotu 2

Minimální HW požadavky pro PC (Windows)

 • OS: Windows 7
 • Procesor: Intel Dual core nebo AMD 2.8 GHz
 • Paměť: 4 GB RAM
 • Grafika: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeaon HD2600/3600
 • DirectX: Version 9.0c
 • Místo na disku: 8 GB
 • Zvuková karta: kompatibilní s DirectX

Minimální HW požadavky pro Mac

 • OS: OS X Lion 10.7
 • Procesor: Intel Dual core
 • Paměť: 4 GB RAM
 • Grafika: nVidia 320M or higher nebo Radeon 7000 a vyšší nebo Intel HD 3000 a vyšší
 • Místo na disku: 8 GB

Minimální HW požadavky pro Linux

 • OS: Ubuntu 12.04
 • Procesor: Intel Dual core nebo AMD 2.8 GHz
 • Paměť: 4 GB RAM
 • Grafika: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeaon HD2600/3600 (ovladače: nVidia 310, AMD 12.11), OpenGL 2.1
 • Místo na disku: 8 GB
 • Sound Card: kompatibilní s OpenAL

Morphling

Morphling

"Beware the riptide."
Po temné věky kometa kolovala... Držena v otroctví vzdáleného slunce - svázána neúprosným tahem gravitace. Tato masivní koule ledu, jež se prohnala černotou mezi světy, byla ozvláštněna svou temnou poutí. Na přelomu starobylé Vloyské války se snesla skrz nebesa, zanechávajíc na noční obloze ucelenou zářící stopu - znamení, které obě armády pochopily jako předzvěst. Zmrzlá koule se roztavila v záblesku vařícího žáru, v okamžiku, kdy se dvě mocnosti postavily podél břehů úzké řeky k bitvě. Osvobozen ze své ledové stáze se zrodil Morphling. Do konfliktu se připojila elementární moc, moc identická s přílivy océanu - nepředvídatelná a nezadržitelná. Jakmile vstoupil do boje, insktinktivně převzal podobu prvního generála, který se odvážil překročit vodu, a pak ho usmrtil úderem. A zatímco se nejrůznější válečnící navzájem utkávali, přeměňoval se Morphling napříč celou bitvou z jedné podoby do druhé. Okamžitě tak absorboval všechny způsoby těchto záhadných stvoření. Teďka pěšák, teď zas lučištník, nyní jezdec a jeho oř - až v ten čas, kdy padl poslední voják, měl Morphling ozkoušeny všechny role. Konec bitvy byl jeho vzestupem.


Waveform
Morphling se rozpustí na kapalinu, vyrazí kupředu a poškodí všechny nepřátelské jednotky které mu přijdou do cesty.

Dosah: 1000
Rozsah: 200
Poškození: 100/175/250/325
Poznámky:
-Typ poškození: magické
-Cíl: nepřátelé
-Morphling se během přemisťování ve Waveform stane nezranitelným. Může útočit a také kouzlit během tohoto procesu.
-Waveform nepřeruší kontrolu nad Morphlingem.
-Je blokován magickou imunitou.

Přívalové povodně násilím strhnou nepřátele.

Adaptive Strike
Zasáhne nepřátelskou jednotku náporem vody. Pokud je Morphlingova agillity o 50% větší než strenght, udělí maximální poškození a minimální stun. Pokud je Morphlingova strenght o 50% větší než agillity, udělí maximální stun a minimální poškození.

Dosah: 600/700/800/900
Doba stunu: od 0.25 do 0.75/1.5/2.25/3
Poškození: 20/40/60/80 + (od 0.25 do 0.5/1/1.5/2) x Agillity
Poznámky:
-Typ poškození: magické
-Cíl: nepřátelé
-Vždy je uděleno poškození i stun.
-Odhodí cíl zpátky o 100-300 jednotek. 

Morphling přivolá své součásti, aby rozdrtil své protivníky ve vlnách.
Morph (Obratnost)
Morphling změní svou podobu a body ze síly postupně převede na body obratnosti. Tento proces lze vrátit zpět. Rychlost přeměny bodů se s rostoucí úrovní Morphu zvyšuje. Pasivně přidává bonus k obratnosti.

Počet bodú za Shift: 2
Rychlost Shiftu: 1/0.5/0.33/0.2
Bonus k Obratnosti: 3/4/5/6
Poznámky:
- Získáte tuto schopnost, když se naučíte Morph.
- Mění 2/4/6/10 Síly na Agilitu za sekundu.
- Bude pokračovat v převádení i když je Morphling hexnutý. Nelze umlčet (silence).
- Bonus Agility nebo Síly z předmětů nelze převést.
- Jeho pasivní bonus dává 3/4/5/6 do
rychlosti útoku, 3/4/5/6 do poškození a  0.42/0.56/0.7/0.84 do armoru.

Změna vody ztěžuje rozeznat povahu Morphlinga.

Morph (Síla)
Morphling změní svou podobu a body z obratnosti postupně převede na body do síly. Tento proces lze vrátit zpět. Rychlost přeměny bodů se s rostoucí úrovní Morphu zvyšuje. Pasivně přidává bonus k síle.

Počet bodú za Shift: 2
Rychlost Shiftu: 1/0.5/0.33/0.2
Bonus k síle: 3/4/5/6
Poznámky:
- Získáte tuto schopnost, když se naučíte Morph.
- Mění 2/4/6/10 Agility na Sílu za sekundu.
- Bude pokračovat v převádení i když je Morphling hexnutý. Nelze umlčet (silence).
- Bonus Agility nebo Síly z předmětů nelze převést.

Valící se voda ztěžuje rozpoznání povahy Morphlinga.

Replicate
Morphling vytvoří repliku jakéhokoliv hrdiny, spojence nebo nepřítele, ačkoli uděluje pouze 50% poškození původního hrdiny. Morphling se kdykoli může přemístit na pozici repliky.

Dosah: 700/1100/1500
Doba trvání iluze: 30/45/60
Poznámky:
-Cíl: jednotky
-Jakmile je iluze vytvořena, tato schopnost je dočasně nahrazena jinou schopností dokud iluze nezmizí.
-Replikovaná iluze uděluje 50% poškození originálu a obdrží 100% poškození.
-Replikovaná iluze má všechny vlastnosti normální iluze.
-Není možné zacílit vlastní jednotky.
-Je blokován předmětem Linken's Sphere a magickou imunitou.

Dívání na Morphlinga vytváří reflexi, která napodobuje pozorovatele.

středa 25. listopadu 2015

Naga siren

Slithice, the Naga Siren

"She that goes to sea for pleasure would go to war for pastime."
Vysoce postavení Slithereenští strážci si často před bitvou opakují slavnostní slib: Slithereen neprohrává. Ve skutečnosti jsou tato slova stejná, jako ta, kterých se dostane strážci vyloučenému z řádu pro neschopnost plnit povinnosti. Selhat znamená být někdo jiný, než Slithereen. Slithice, dříve nejvíce oceňovaná příslušnice své rasy, po několik let velela praporu svých spolubojovníků, k čemuž využívala i svého impozantního hlasu. Jednou vedla své smrtící stráže při obraně Temných a velkého bohatství ukrývajícího se v potopených městech. Vše probíhalo v pořádku až do poslední bitvy o Crey, kde byly její jednotky nuceny se stáhnout před loupeživou armádou levianthů hledajících poklad pro svého boha Maelrawna. Když bitevní vřava utichla a vítězové začali uklízet mrtvá těla z potopených síní, zjistili, že z pokladu chybí jeden drahokamy posázený kalich. Ze stovky strážců zbylo pouze několik přeživších, avšak jejich statečnost a učiněné oběti přišly nazmar, neboť jim byl ukraden poklad. Čest celého praporu byla zničena a Naga Siren byla vyhnána. Ačkoliv by svými službami v budoucnu získala poklady stonásobně cennější než onen ztracený kalich, byla odsouzena k životu mimo společnost a k úkolu nalézt to, oč přišla. Neboť ani sebevětší hromada zlata jí nezíská zpět čest, o kterou přišla.


Mirror Image
Vytvoří tři ovladatelné obrazy Naga Siren.

Trvání: 30
Bonus k příchozímu
poškození: 500%/400%/300%/200%
Poškození iluze: 20/25/30/35%
Poznámky:
- Naga je nesmrtelná během vyvolávání (0,3s), vyhne se stunům i poškozením

Sama o sobě silná a velice těžce vystopovatelná, taková je Slithice.
Ensnare
Přeruší cíl a uvěznením na místě mu zamezí v pohybu nebo pokusu o blink.

Trvání: 2/3/4/5 Poznámky:
- Iluze ve vzdálenosti 900 mohou kouzlit také.
- Po zasažení nastaví rychlost pohybu na nulu.
- Funguje i na magic imunní jednotky, dá se bránit jedině Ghost formou nebo nesmrtelností.
- Ruší vyvolávání a zneviditelňování.
- Je možná uskočit blinkem před dopadem.

Jediný způsob, jak se vyhnout útoku Slithreen, je nestavět se jí do cesty.
Rip Tide
Naga Siren a její obrazy udeří všechny blízké jednotky vlnou vody, která snižuje hodnotu brnění po 8 sekund.

Poškození: 130/160/190/220
Redukce brnění: 2/3/4/5
Rozsah: 320
Doba trvání:
Poznámky:
- Typ poškození: magicé
- Ovlivňuje cíle kolem Nagy a iluzí.
- Nepřítele udeří pouze jednou.

Proud z temnoty rozmete obranu nepřátel Sireny.
Song of the Siren
Všichni nepřátelé v dosahu Naga Sireny jsou uvězněni v magické stázi a nemohou útočit či být napadeni. Použitím schopnosti Song of the Siren znovu bude stáze ukončena předčasně.

Rozsah: 1250
Trvání:
Poznámky:
- Naga nemůže během kouzlení útočit.
- Neovlivňuje magic imunne jednotky.
- Uspané jednotky jsou nesmrtelné.
- Nepřátelské jednotky se probouzí když Naga opustí danou oblast nebo uplyne čas trvání, nebo Spell naga vypne.
- Nepřátelské věže v dosahu se stanou nesmrtelné.

V nouzi dokáže Slithice svým silným hlasem očarovat vřavy nepřátel a mezitím přivolat své Slithereenské druhy.

Phantom lancer

Azwraith, the Phantom Lancer

"A legion sprouts from one!"

Obyvatelé vzdálených vesnic na pólu neměli ani zdání o válce zuřící v srdci království. Pro ně bylo rybaření a nakrmení rodiny jedinou důležitou věcí v životě. Nicméně válka se dostala i k nim. Do jejich vesnice přišli vzbouřenci verbovat muže schopné boje. A tak se pokorný lancer Azwraith rozhodl pomoci při urovnávání míru v celé zemi, a tím pádem i v jeho rodné vesničce. Společně se svými příbuznými byl umístěn do linie vojáků útočících přímo na pevnost mága Vorna. Ztráty v řadách útočníků byly nezměrné. Jak se probíjeli směrem k pevnosti, potkávali neustále množství obránců, až nakonec zůstal jen samotný Azwraith. Rozzuřený nad ztrátou svých bratrů postupně překonal všechny mágovy pasti a stráže. A tak se stalo, že obyčejný rybář dorazil až na vrcholek do Vornovy svatyně. Oba spolu bojovali až do noci, lancer se svým oštěpem a mág se svou holí, a kolem nich zuřil chaos. Nakonec Azwraith s ohlušujícího výkřikem svého soka propíchl. Ale mág nezemřel jen tak - vybuchl do miliónů střípků světla, jež pronikly do protivníkova těla společně s nezměrnou silou. Poté, co se prach usadil, si Azwraith uvědomil, že stojí v hloučku jemu podobných. Každý byl oblečený jako on, každý byl ozbrojený jako on a cítil, že každý myslel na to samé, co on. Jak slyšel přibližující se kroky spojenců, nařídil fantomům, aby se schovali, a ti začali jeden po druhém mizet. Jak válečníci dorazili do svatyně, uviděli hrdinu, jenž porazil mága. Když se k němu ale přiblížili, zmizel. Rybář stojící před nimi nebyl nic jiného, než jen další fantom.


Spirit Lance
Vrhne po cíli kopí, které zraňuje a zpomaluje a zároveň vyvolá kopii Phantom lancera, která pronásleduje cíl a útočí na něj.

Dosah: 750
Poškození: 100/150/200/250
Zpomalení: 10/20/30/40%
Trvání zpomalení:  3s
Iluze zůstává: 2/4/6/8s
Poškození iluze: 20%
Poškození přijímané iluzí: 400%
Poznámky:
- Kouzlu se lze vyhnout (dodge).
- Když je kouzlo použito, iluze blízko Phantom Lancera "použijí" kouzlo také na stejný cíl, aby zmátly nepřítele.

Azwraithova zkušenost s lovením ryb pro nasycení rodiny se hodí i na bojišti.
Doppelganger
Phantom Lancer na chvíli zmizí z bojiště. Po jedné vteřině se on i jeho iluze v okolí znovu objeví v náhodném místě v okolí. Objeví se dvě nové iluze s odlišnými vlastnostmi: jedna bude přijímat normálně poškození, ale nedávat žádné, druhá bude přijímat 600% poškození a dávat 20%.

Dosah zakouzlení: 700
Rozsah okolí: 325
Doba trvání iluzí: 8s
- zničí stromy v okolí

Po smrti mága Vorna od něj Phantom Lancer získal schopnost splynout se všemi spektry světla.
Phantom Rush
Když Phantom Lancer označí jednotku, na kterou chce zaútočit, tak s ní pomocí Phantom Rush rychle přiběhne. To samé platí pro jeho iluze.

Min. dosah pro přiběhnutí: 300
Max. dosah pro přiběhnutí:
600/700/800/900
Rychlost přiběhnutí: 800
Doba trvání: 5s
Poznámky:
- Vyžaduje přímo klik na napřítele pro aktivování. Autoattack nefunguje.


Azwraith ví, že na botevním poli rychlost může znamenat vše.
16/12/8/4
Juxtapose
Phantom Lancer má šanci svými útoky vytvořit své iluze. Iluze potom mají také šanci vytvořit iluze. Iluze vytvořené Phantom Lancerem trvají mohou existovat až 8s, iluze vytvořené iluzemi pouze 4s.

Šance na uvolnění iluze hrdinou: 40%/45%/50%
Šance na uvolnění iluze iluzí: 8%
Maximum iluzí: 5/7/9
Trvání iluze: 4s
Poškození iluzí: 16%
Poškození přijaté iluzemi: 500%

Každý útok Azwraithovým oštěpem působí jako dva útoky od normálního bojovníka; nebo tři; nebo čtyři...

úterý 24. listopadu 2015

Shadow Fiend

Nevermore, the Shadow Fiend

"It's now or Nevermore."
Říká se, že Nevermore, Shadow Fiend, má duši básníka, ale popravdě jich má tisíce. Po celé roky si přivlastňoval duše básníků, kněží, císařů, žebráků, otroků, filozofů, nejrůznějších kriminálníků a přirozeně i hrdinů. Co s nimi dělá není známo. Nikdo nikdy neměl možnost nahlédnout do Abysmu, odkud se Nevermore zjevuje jako úhoř z hvězdných kamenů. Jednu po jedné duše požírá? Věší si je po halách svého podivného paláce? Nakládá si je ve svém magickém nálevu? Nebo je pouze loutkou, ovládanou skrze dimenzionální trhlinu nějakým démonickým loutkařem? Nevermore je tak stašlivý, a šíří kolem sebe tak intenzivní temnotu, že dosud žádná mysl nebyla schopna to zjistit. Nicméně, pokud chcete opravdu vypátrat, co se s ukradenými dušemi děje, je tu jedna jistá možnost, jak to zjistit: Přidat svoji duši do jeho sbírky. Nebo stačí pouze počkat, až se Nevermore zjeví.

Shadowraze
Shadow Fiend srovná oblast před ním se zemí a udělí poškození všem nepřátelským jednotkám v dosahu.

Rozsah: 250
Poškození: 75/150/225/300
Krátká vzdálenost: 200
Střední vzdálenost: 450
Velká vzdálenost: 700 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Jakmile se naučí 1. level, všechny 3 vzdálenosti jsou naučeny. Tedy bude mít 3 kouzla. Každý z nich vrhá Shadowraze v určité vzdálenosti před sebou. Cooldowny nejsou sdíleny.

Nevermoroův způsob, jak sklízet duše.
Necromastery
Shadow Fiend krade duše nepřátelským jednotkám, které zabije, a získává tak větší poškození ke svým útokům. Pokud zabije hrdinu, získá 12 duší. Pokud zemře, polovina duší se osvobodí.

Bonusové poškození za duši: 2
Maximální počet duší: 15/22/29/36
Poznámky:
- Neutrální creepové, vlastní doražení, wardy aji budovy se počítají do sbírání duší.
- Duše letí rychlostí 500 a přičítají dmg až když jsou v Shadow Fiendovi.

Ukořistěné duše víří dovnitř a ven z Abysmu a posilují tak Shadow Fienda, aby mohl svoji sbírku ještě více zvětšit.
Presence of the Dark Lord
Přítomnost Shadow Fienda redukuje brnění nepřátel.

Dosah: 900
Snížení: brnění: 3/4/5/6
Poznámky:
- Stakuje se s dalšími aurami a předměty.

Už samotná přítomnost Nevermora bolí na duši.
Requiem of Souls
Všechny chycené duše jsou vypuštěny, aby citelně poškodily jednotky v dosahu a snížily rychlost jejich pohybu a poškození z útoku. Requiem of Souls vytváří jednu vlnu poškození za každé 2 duše uložené schopností Necromastery. Nejbližší nepřátelské jednotky jsou zasaženy nejsilněji. Než je Requiem aktivován, 1 sekundu se vyvolává. Requiem of Souls je automaticky vyvolán, když Shadow Fiends zemře a to nezávisle na cooldownu.

Poškození: 80/120/160
Zpomalení: 25%
Trvání zpomalení: 5
Redukce poškození: 50%
Radius zpomalení: 700
Radius poškození: 1375/1425/1475
Poznámky:
- Typ poškození: magické- Poškození záleží na počtu duší.
- Čím blíže k cíli, tím více duší jej zasáhne.
- Redukce probíhá v dosahu 675.
- Zruší invis těsně předtím než vypustí všechny duše.

Duše již zabitých nešťastníků jsou vypuštěny, aby prolily krev svých kdysi bývalých spolubojovníků.

Spectre

Mercurial, the Spectre

"Can no one understand me?"
Stejně tak jako vyšší úrovně energie hledají cestu k nižším energiím, Spectra známá jako Mercurial je bytost intenzivní a násilné energie, kterou neodolatelně přitahují výjevy svárů, které se vyvíjí ve fyzickém světě. Zatímco její běžný spektrální stav překonává smyslová omezení, pokaždé když se fyzicky projeví, je zasažena ztrátou sebe sama - nikoli však účelu. Při střetnutí s bojem se její totožnost roztříští a znovu přeskupí, a tak znovuzíská uvědomění si. Uvědomí si, že je Spectra Mercurial - a že všechny ostatní přízraky jsou pouze stíny jí, jediné pravé Spectry. Soustředění se přichází až s bojem o přežití, její pravá mysl se prosadí sama, až do poslední chvíle před vítězstvím nebo porážkou překračuje hmotu, a obnoví se ještě jednou ve své stálé formě.


Spectral Dagger
Spectre vrhne dýku, která za sebou zanechává temnou stopu poškozující a zpomalující nepřátele na ní. Jednotka zasažená dýkou za sebou stopu dále šíří. Spectra může chozením po stopě přejít do jinak nedostupných částí terénu.

Poškození: 50/100/150/200
Změna rychlosti pohybu: 8%/12%/16%/20%
Trvání: 12
Dosah: 2000
Radius: 125 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Spectra může díky vrhnuté dýce letět přes stromy, budovy aji útesy.
- Debuff zmizí z nepřítele 7s po opuštění cesty kudy letěla dýka.
- Zpomalí ale neudělí dmg magic immuním jednotkám.
- Dýka se pohybuje rychlostí 800.
- Cesta po hozené dýce je normálně viditelná.

Mercurialina dýka zastiňuje fyzickou úroveň do stínu, stav, v němž se smrtelníci choulí, ale spektry vzkvétají.

Desolate
Pokud Spectre útočí na nepřátelského hrdinu, který nemá v dosahu žádné spojence, je k jejímu útoku přidáno neredukované (pure) bonusové poškození.

Bonus poškození: 20/35/50/65
Dosah: 325 
Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Poškození se udělí před útokem Spectry.

Častokrát se bojovníci ocitají sami s vizí Mercurial – osudnou je otázka, zda je to ta pravá Spectra.
Dispersion
Škody způsobené Spectre se odráží na jejích nepřátelích, kteří ji nechají odejít bez úhony. Účinek se snižuje vzdáleností.

Minimální dosah: 300
Maximální dosah: 1000
Vrácené poškození: 10%/14%/18%/22% 
Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Iluze tuto abilitu nemají.
- Odráží obdržené poškození.
- Neruší Blink Dagger.

Nelehký úkol leží přede nepřáteli Mercurial – zabití stínu pomocí čepele a magie.
Haunt
Vytvoří přízračné mstitele, kteří po chvíli zaútočí na nepřátelské hrdiny. Kdykoliv během trvání kouzla může Spectre použít schopnost Reality (můžete používat na vaše iluze, bez nutnosti zapnutí ulty), aby zaujala místo vybrané iluze. Přízraky jsou neovladatelné, dostávají zvýšené poškození a způsobují méně zranění než samotná Spectre. Pohybují se výchozí rychlostí 400 a ignorují překážky v terénu.

Trvání: 5/6/7
Příchozí poškození iluzím: 200%
Odchozí poškození iluzí: 40% 
Poznámky:
- Iluze se pohybují rychlostí 400 a jsou neovladatelné a nedají se zrušit.
- Iluze mají Desolate na stejným level jako originál a neredukuje se.
- Prodleva prvního útoku po zakouzlení je 1s.
- Iluze ignorují neprůchozí terén.

V době vrcholících bojů Mercurialin tělesný projev upadá, a temné kousky pronásledují ty, kteří stále ještě lpí na životě.

Sniper

Kardel Sharpeye, the Sniper
"Easy as shooting gnats."
 
Kardel Sharpeye se narodil hluboko v horských údolích Knollenu, kde už od dob, které nikdo nepamatuje, přežíval lid lovením podivných steepstalkerů, kteří se usadili na útesech nad vesnicí. Zabíjeli je z dálky a po dopadu na zem sbírali jejich pozůstatky. Sharpeye patřil mezi nejlepší z těchto lidí, pro které byly pušky skoro jako další končetina, a výstřel byl přirozený stejně jako dotek. V den svého předvolání, kdy měl konečně získat své právoplatné místo ve vesnici, podstopoupil Sharpeye pradávný test. Jedinou střelou měl sestřelit jednu z bestií dolů z útesu. Minout znamenalo přijít o čest. Celá vesnice tam stála a sledovala ho. Sharpeye vystřelil, steepstalker padl. Dav se začal radovat. Jakmile byly ale sebrány pozůstatky, celá vesnice ztichla, neboť stařešinové zjistili, že kulka proletěla skrze steepstalkerovo prostřední oko a zůstala uvíznutá v sevřené čelisti. Toto špatné znamení bylo součástí temného proroctví, předvídajícího velkou sílu, ale i vyhnanství pro střelce, který výstřel provedl. Sniper Sharpeye tak musel kvůli vlastním dovednostem odejít od svého lidu. Vrátit se mohl až tedy, kdy dokončil proroctví tím, že získal titul legendy na bojišti.


Shrapnel
Vystřelí mračno šrapnelů, které zaplaví cílovou oblast vybuchujícími broky. Nepřátelé jsou vystaveni poškození a jsou zpomaleni. Zasažená oblast je odhalena.

Dosah: 1800
Rozsah: 450
Doba trvání: 9
Poškození za sekundu: 12/24/36/48 (budovy 4/8/12/16)
Zpomalení: 15%/20%/25%/30%
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Celkem uděluje dmg 10s.
- Zobrazuje oblast kde je místo dopadu.
- Zpoždění začátku útoku je 0,8s 

Kardelova modulární puška dokáže střílet také zápalné náboje, které přijdou vhod při útoku na nedostupná místa.
 
Headshot
Sniper zvýší svou přesnost a získá šanci udělit extra poškození a na moment zastavit pohyb nepřítele. Těmto headshotům se nelze vyhnout.

Šance: 40%
Poškození: 15/40/65/90
Spomalení rychlosti pohybu : 100%
Spomalení rychlosti útoku: 100%
Spomalení: 0.5 sek
Poznámky:
- Typ poškození: fyzické
- Funguje i na spojenecké creepy.
- Headshotu se nedá vyhnout.
- Spomalení je blokované magic immunitou.

Místo střílení do steepstalkerů během svého dětství se nyní Sniper soustředí na pálení přesných střel do nepřátelských bojovníků.
Take Aim
Zvyšuje dosah Sniperovy pušky.

Bonus k dostřelu: 100/200/300/400Poznámky:
- Celkový dostřel je 625/700/775/850
- Level 3 a 4 dává větší dostřel než má věž. 

Kardel se snaží být vždy co nejdále vyhýbaje se jakékoliv újmě, aniž by ale mohl dál plnit svoji úlohu – přesně zasahovat svoje cíle.
Assassinate
Sniper zaměří nepřátelskou jednotku a po 1,7 sekundách vystřelí devastující ránu, která udělí poškození na velkou dálku a nakrátko omráčí cíl.

Dosah: 2000/2500/3000
Poškození: 355/505/655 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl mád na hlavou zaměřovač, který vidí spojenci.
- Nemůže být vyhnuto zneviditelněním.
- Udělí mini-stun.
- Zviditelňuje cíl během zaměřování.
- Může být zastaveno holdnutím nebo Stopem, ale ne pohybem. 

Aby Kardel naplnil proroctví a vrátil se do svého rodného města, musí provést výstřel tak dokonalý, jako v den svého pradávného testu.

Templar Assassin

Lanaya, the Templar Assassin
"Where mind meets matter, those are the temple steps from which the mysteries may be glimpsed."
 
Lanaya, Templar Assassin, prošla před nalezením svého poslání kuriózní cestou. Posedlá vědeckými fakty, strávila své dětství pečlivým studiem zákonů přírody — nahlížením do magických a alchymistických grimoárů, prováděním experimentů z ohořelých zbytků Violetiných archivů a zapamatováváním si poznatků učenců z Keenu. Ač byla tichá a mlčenlivá už od přírody, získávání těchto objektů pro své studium vylepšilo její schopnosti plížení. Nebýt tak nespolečenská, určitě by se stala notoricky známou mezi místními spolky jako zaučující se zloděj. Místo toho ji však její výzkum zavedl do mnohem temnějších koutů. A tam svým působením neodemkla studnici znalostí o vesmíru, ale tajné dveře v přírodě: vstup do Tajného chrámu. Myslitelé čekající za tímto portálem ji už očekávali. A dali jí hned několik odpovědí na to, proč by ve svých průzkumech měla pokračovat v jejich službách. Přísahala, že udrží tajemství, a začala svou touhu po vědění uspokojovat ve službách chrámu. Za každého nepřítele, kterého vymaže z povrchu zemského, odhalí další střípek tajemství.

 
Refraction
Manipulací se svým závojem psioniky se Templar Assassin stane těžko polapitelnou. Dokáže se vyhýbat poškození a získá bonus ke svému poškození. Tyto efekty působí odděleně a mají každý omezený počet užití

Instance: 3/4/5/6
Bonus k poškození: 20/40/60/80
Trvání: 17 
Poznámky:
- Typ poškození: fyzické
- Instance pro poškození a blokaci jsou zvlášť.
- Pokud je štít aktivní, spojenci vidí efekt štítu, ale nepřátelé ne.

Manipulací s jejím psionickým závojem dokáže Lanaya přetvařovat přírodní zákony dle své vůle.
 
Meld
Templar Assassin se skryje, a pokud se nehýbe, zůstane neviditelná. Další jednotka, na kterou Lanaya zaútočí, pak obdrží bonusové poškození a má snížené brnění.

Bonus k poškození: 50/100/150/200
Redukce brnění: 2/4/6/8
Trvání zneviditelnění: nekonečné
Trvání redukce brnění: 10 
Poznámky:
- Typ poškození: fyzické
- Nefunguje na věže.
- Meld je zrušen jakoukoliv akcí a pohnutím.
- Bonus k poškození a redukce je udělena pouze útokem z Meldu.
- Zneviditelnění trvá 0,001s. 

Lanaya je nepolapitelná jako její pakt se Skrytým chrámem.
 
Psi Blades
Psionické dýky Templar Assassin pronikají skrze cíl, na který zaútočí, a poškozují tak i jednotky za ním. Navíc schopnost zvyšuje dosah útoku.

Bonusová vzdálenost útoku: 60/120/180/240
Vzdálenost rozděleného poškození: 590/630/670/710
Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Útoky dopadají i na neviditelné jednotky.
- Unikátní modifikátory se aplikují pouze na primární cíle. 

Její čepele propíchnou jak kůži, tak mysl, čímž se prohloubí její pochopení tajemství zvaného realita.
Trap
Sklapne nejbližší past a zpomalí tak okolní nepřátele.

Dosah: 2100
Rozsah: 375
Zpomalení: 50%
Trvání:
Poznámky:
- Aktivuje se během naučení spelu Psionic Trap.

 
 
Psionic Trap
Templar Assassin může pokládat mystické pasti, které tajně monitorují nepřátelský pohyb. Pokud past na její příkaz sklapne, zpomalí vše v oblasti o 30%. Každou sekundu se navíc zpomalení o 5% vyšší, a to až do 50%.

Maximum pastí: 5/8/11
Vzdálenost vyvolání: 2000
Čas zneviditelnění: 2
Trvání pasti: neomezeno 
Poznámky:
- Past je magic immune a má 100HP.
- Past vidí range 400x400.
- Cena za zničení pasti je 1 gold.

Poblíž Tajného chrámu není nikdo skryt před okem templářů.