sobota 21. listopadu 2015

Lina

Sesterská válka mezi Slayerkou Linou a Crystal Maiden Rylai byla opředena legendami teplého kraje, ve kterém společně strávily své neklidné dětství. Lina měla ovšem vždy výhodu. Zatímco Crystal Maiden byla mírumilovná a naivní, u Liny vítězila její temperamentnost a vášeň. Vyčerpaní rodiče těchto hašteřivých sourozenců vystřídali několik statků. Jedno vyšlo na pospas ohni, druhé zase ledu. Po čase je napadlo, že by byl život jednodušší kdyby došlo k oddělení jejich dvou potomků. Nejstarší Lina byla poslána daleko na jih za její tetou v horké poušti Misrule, klimatu který se osvědčil býti více něž dobrým pro sálajícího Slayera. Její příchod udělal dojem na ospalé domorodce a nejeden nápadník odešel se spálenými prsty nebo se spáleným obočím ihned po odmítnutí. Lina je hrdá a rozhodná, a nic nemůže přidusit její oheň.Dragon Slave
Lina vyvolá dech draka, který vyšle ohnivou vlnu jenž sežehne všechny nepřátele stojící v cestě.

Dosah: 600
Poškození: 100/170/230/280
Rozsah: 275 (začáteční rozsah) / 1075 (vzdálenost) / 200 (finální rozsah)
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl: nepřátelé
- Dokáže zasáhnout jednotky až do vzdálenosti 1225.
- Je blokován magickou imunitou. 

Ve vyprahlé pustině Misrule se Lina naučila jen tak pro zábavu manipulovat s ohnivým dechem Desert Wyrmů.

Light Strike Array
Vyvolá sloup ohně, který poškodí a zastunuje nepřátele.

Dosah: 625
Rozsah: 225
Doba stunu: 1.6/1.8/2/2.2
Prodleva před vykouzlením: 0.5
Poškození: 90/150/210/280 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl: cílový bod
- Je blokován magickou imunitou.

Linina podstata jí umožňuje zaměřit sluneční energie a vznítit vzduch vlastní vůlí.


Fiery Soul
Přidá bonus k rychlosti útoku a pohybu pokaždé, když Lina použije spell. Bonus se vrství. Trvá 7 sekund.

Bonusová rychlost útoku: 40/55/70/85
Bonusová rychlost pohybu: 5%/6%/7%/8%
Maximum zvýšení: 3
Doba trvání: 9
Poznámky:
- Doba trvání se obnoví pokaždé když je použit spell.
- Používání předmětů nespustí Fiery Soul.

Tančící plameny ztělesňují hravou povahu Liny a ukazují její planoucí podstatu.
Laguna Blade
Vyšle blesk na jednu nepřátelskou jednotku a udělí jí masivní poškození.

Dosah: 600 (900*)
Poškození: 450/675/950 (600/925/1250*)
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl: nepřátelé
- * Je možné vylepšit předmětem Aghanim's Scepter: Zvýší poškození a dosah a prochází přes imunitu vůči magii
- Je blokován předmětem Linken's Sphere a magickou imunitou.

Vzduch kolem Liny se stane tak vyprahlým, že sežehne nepřítele, který se dostal příliš blízko, bleskem rozžhaveným doběla.