úterý 24. listopadu 2015

Sniper

Kardel Sharpeye, the Sniper
"Easy as shooting gnats."
 
Kardel Sharpeye se narodil hluboko v horských údolích Knollenu, kde už od dob, které nikdo nepamatuje, přežíval lid lovením podivných steepstalkerů, kteří se usadili na útesech nad vesnicí. Zabíjeli je z dálky a po dopadu na zem sbírali jejich pozůstatky. Sharpeye patřil mezi nejlepší z těchto lidí, pro které byly pušky skoro jako další končetina, a výstřel byl přirozený stejně jako dotek. V den svého předvolání, kdy měl konečně získat své právoplatné místo ve vesnici, podstopoupil Sharpeye pradávný test. Jedinou střelou měl sestřelit jednu z bestií dolů z útesu. Minout znamenalo přijít o čest. Celá vesnice tam stála a sledovala ho. Sharpeye vystřelil, steepstalker padl. Dav se začal radovat. Jakmile byly ale sebrány pozůstatky, celá vesnice ztichla, neboť stařešinové zjistili, že kulka proletěla skrze steepstalkerovo prostřední oko a zůstala uvíznutá v sevřené čelisti. Toto špatné znamení bylo součástí temného proroctví, předvídajícího velkou sílu, ale i vyhnanství pro střelce, který výstřel provedl. Sniper Sharpeye tak musel kvůli vlastním dovednostem odejít od svého lidu. Vrátit se mohl až tedy, kdy dokončil proroctví tím, že získal titul legendy na bojišti.


Shrapnel
Vystřelí mračno šrapnelů, které zaplaví cílovou oblast vybuchujícími broky. Nepřátelé jsou vystaveni poškození a jsou zpomaleni. Zasažená oblast je odhalena.

Dosah: 1800
Rozsah: 450
Doba trvání: 9
Poškození za sekundu: 12/24/36/48 (budovy 4/8/12/16)
Zpomalení: 15%/20%/25%/30%
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Celkem uděluje dmg 10s.
- Zobrazuje oblast kde je místo dopadu.
- Zpoždění začátku útoku je 0,8s 

Kardelova modulární puška dokáže střílet také zápalné náboje, které přijdou vhod při útoku na nedostupná místa.
 
Headshot
Sniper zvýší svou přesnost a získá šanci udělit extra poškození a na moment zastavit pohyb nepřítele. Těmto headshotům se nelze vyhnout.

Šance: 40%
Poškození: 15/40/65/90
Spomalení rychlosti pohybu : 100%
Spomalení rychlosti útoku: 100%
Spomalení: 0.5 sek
Poznámky:
- Typ poškození: fyzické
- Funguje i na spojenecké creepy.
- Headshotu se nedá vyhnout.
- Spomalení je blokované magic immunitou.

Místo střílení do steepstalkerů během svého dětství se nyní Sniper soustředí na pálení přesných střel do nepřátelských bojovníků.
Take Aim
Zvyšuje dosah Sniperovy pušky.

Bonus k dostřelu: 100/200/300/400Poznámky:
- Celkový dostřel je 625/700/775/850
- Level 3 a 4 dává větší dostřel než má věž. 

Kardel se snaží být vždy co nejdále vyhýbaje se jakékoliv újmě, aniž by ale mohl dál plnit svoji úlohu – přesně zasahovat svoje cíle.
Assassinate
Sniper zaměří nepřátelskou jednotku a po 1,7 sekundách vystřelí devastující ránu, která udělí poškození na velkou dálku a nakrátko omráčí cíl.

Dosah: 2000/2500/3000
Poškození: 355/505/655 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl mád na hlavou zaměřovač, který vidí spojenci.
- Nemůže být vyhnuto zneviditelněním.
- Udělí mini-stun.
- Zviditelňuje cíl během zaměřování.
- Může být zastaveno holdnutím nebo Stopem, ale ne pohybem. 

Aby Kardel naplnil proroctví a vrátil se do svého rodného města, musí provést výstřel tak dokonalý, jako v den svého pradávného testu.