úterý 24. listopadu 2015

Spectre

Mercurial, the Spectre

"Can no one understand me?"
Stejně tak jako vyšší úrovně energie hledají cestu k nižším energiím, Spectra známá jako Mercurial je bytost intenzivní a násilné energie, kterou neodolatelně přitahují výjevy svárů, které se vyvíjí ve fyzickém světě. Zatímco její běžný spektrální stav překonává smyslová omezení, pokaždé když se fyzicky projeví, je zasažena ztrátou sebe sama - nikoli však účelu. Při střetnutí s bojem se její totožnost roztříští a znovu přeskupí, a tak znovuzíská uvědomění si. Uvědomí si, že je Spectra Mercurial - a že všechny ostatní přízraky jsou pouze stíny jí, jediné pravé Spectry. Soustředění se přichází až s bojem o přežití, její pravá mysl se prosadí sama, až do poslední chvíle před vítězstvím nebo porážkou překračuje hmotu, a obnoví se ještě jednou ve své stálé formě.


Spectral Dagger
Spectre vrhne dýku, která za sebou zanechává temnou stopu poškozující a zpomalující nepřátele na ní. Jednotka zasažená dýkou za sebou stopu dále šíří. Spectra může chozením po stopě přejít do jinak nedostupných částí terénu.

Poškození: 50/100/150/200
Změna rychlosti pohybu: 8%/12%/16%/20%
Trvání: 12
Dosah: 2000
Radius: 125 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Spectra může díky vrhnuté dýce letět přes stromy, budovy aji útesy.
- Debuff zmizí z nepřítele 7s po opuštění cesty kudy letěla dýka.
- Zpomalí ale neudělí dmg magic immuním jednotkám.
- Dýka se pohybuje rychlostí 800.
- Cesta po hozené dýce je normálně viditelná.

Mercurialina dýka zastiňuje fyzickou úroveň do stínu, stav, v němž se smrtelníci choulí, ale spektry vzkvétají.

Desolate
Pokud Spectre útočí na nepřátelského hrdinu, který nemá v dosahu žádné spojence, je k jejímu útoku přidáno neredukované (pure) bonusové poškození.

Bonus poškození: 20/35/50/65
Dosah: 325 
Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Poškození se udělí před útokem Spectry.

Častokrát se bojovníci ocitají sami s vizí Mercurial – osudnou je otázka, zda je to ta pravá Spectra.
Dispersion
Škody způsobené Spectre se odráží na jejích nepřátelích, kteří ji nechají odejít bez úhony. Účinek se snižuje vzdáleností.

Minimální dosah: 300
Maximální dosah: 1000
Vrácené poškození: 10%/14%/18%/22% 
Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Iluze tuto abilitu nemají.
- Odráží obdržené poškození.
- Neruší Blink Dagger.

Nelehký úkol leží přede nepřáteli Mercurial – zabití stínu pomocí čepele a magie.
Haunt
Vytvoří přízračné mstitele, kteří po chvíli zaútočí na nepřátelské hrdiny. Kdykoliv během trvání kouzla může Spectre použít schopnost Reality (můžete používat na vaše iluze, bez nutnosti zapnutí ulty), aby zaujala místo vybrané iluze. Přízraky jsou neovladatelné, dostávají zvýšené poškození a způsobují méně zranění než samotná Spectre. Pohybují se výchozí rychlostí 400 a ignorují překážky v terénu.

Trvání: 5/6/7
Příchozí poškození iluzím: 200%
Odchozí poškození iluzí: 40% 
Poznámky:
- Iluze se pohybují rychlostí 400 a jsou neovladatelné a nedají se zrušit.
- Iluze mají Desolate na stejným level jako originál a neredukuje se.
- Prodleva prvního útoku po zakouzlení je 1s.
- Iluze ignorují neprůchozí terén.

V době vrcholících bojů Mercurialin tělesný projev upadá, a temné kousky pronásledují ty, kteří stále ještě lpí na životě.