úterý 24. listopadu 2015

Templar Assassin

Lanaya, the Templar Assassin
"Where mind meets matter, those are the temple steps from which the mysteries may be glimpsed."
 
Lanaya, Templar Assassin, prošla před nalezením svého poslání kuriózní cestou. Posedlá vědeckými fakty, strávila své dětství pečlivým studiem zákonů přírody — nahlížením do magických a alchymistických grimoárů, prováděním experimentů z ohořelých zbytků Violetiných archivů a zapamatováváním si poznatků učenců z Keenu. Ač byla tichá a mlčenlivá už od přírody, získávání těchto objektů pro své studium vylepšilo její schopnosti plížení. Nebýt tak nespolečenská, určitě by se stala notoricky známou mezi místními spolky jako zaučující se zloděj. Místo toho ji však její výzkum zavedl do mnohem temnějších koutů. A tam svým působením neodemkla studnici znalostí o vesmíru, ale tajné dveře v přírodě: vstup do Tajného chrámu. Myslitelé čekající za tímto portálem ji už očekávali. A dali jí hned několik odpovědí na to, proč by ve svých průzkumech měla pokračovat v jejich službách. Přísahala, že udrží tajemství, a začala svou touhu po vědění uspokojovat ve službách chrámu. Za každého nepřítele, kterého vymaže z povrchu zemského, odhalí další střípek tajemství.

 
Refraction
Manipulací se svým závojem psioniky se Templar Assassin stane těžko polapitelnou. Dokáže se vyhýbat poškození a získá bonus ke svému poškození. Tyto efekty působí odděleně a mají každý omezený počet užití

Instance: 3/4/5/6
Bonus k poškození: 20/40/60/80
Trvání: 17 
Poznámky:
- Typ poškození: fyzické
- Instance pro poškození a blokaci jsou zvlášť.
- Pokud je štít aktivní, spojenci vidí efekt štítu, ale nepřátelé ne.

Manipulací s jejím psionickým závojem dokáže Lanaya přetvařovat přírodní zákony dle své vůle.
 
Meld
Templar Assassin se skryje, a pokud se nehýbe, zůstane neviditelná. Další jednotka, na kterou Lanaya zaútočí, pak obdrží bonusové poškození a má snížené brnění.

Bonus k poškození: 50/100/150/200
Redukce brnění: 2/4/6/8
Trvání zneviditelnění: nekonečné
Trvání redukce brnění: 10 
Poznámky:
- Typ poškození: fyzické
- Nefunguje na věže.
- Meld je zrušen jakoukoliv akcí a pohnutím.
- Bonus k poškození a redukce je udělena pouze útokem z Meldu.
- Zneviditelnění trvá 0,001s. 

Lanaya je nepolapitelná jako její pakt se Skrytým chrámem.
 
Psi Blades
Psionické dýky Templar Assassin pronikají skrze cíl, na který zaútočí, a poškozují tak i jednotky za ním. Navíc schopnost zvyšuje dosah útoku.

Bonusová vzdálenost útoku: 60/120/180/240
Vzdálenost rozděleného poškození: 590/630/670/710
Poznámky:
- Typ poškození: ryzí (pure)
- Útoky dopadají i na neviditelné jednotky.
- Unikátní modifikátory se aplikují pouze na primární cíle. 

Její čepele propíchnou jak kůži, tak mysl, čímž se prohloubí její pochopení tajemství zvaného realita.
Trap
Sklapne nejbližší past a zpomalí tak okolní nepřátele.

Dosah: 2100
Rozsah: 375
Zpomalení: 50%
Trvání:
Poznámky:
- Aktivuje se během naučení spelu Psionic Trap.

 
 
Psionic Trap
Templar Assassin může pokládat mystické pasti, které tajně monitorují nepřátelský pohyb. Pokud past na její příkaz sklapne, zpomalí vše v oblasti o 30%. Každou sekundu se navíc zpomalení o 5% vyšší, a to až do 50%.

Maximum pastí: 5/8/11
Vzdálenost vyvolání: 2000
Čas zneviditelnění: 2
Trvání pasti: neomezeno 
Poznámky:
- Past je magic immune a má 100HP.
- Past vidí range 400x400.
- Cena za zničení pasti je 1 gold.

Poblíž Tajného chrámu není nikdo skryt před okem templářů.