úterý 8. prosince 2015

Medusa

Medusa, the Gorgon

"The only real beauty is power."
Krása je mocná. Tato myšlenka utěšovala Medusu – nejmladší a nejkrásnější ze tří Gorgonských sester, narozených bohyni moře – protože jako jediná ze sester byla smrtelná. Utěšovala ji až do dne, kdy maskovaní útočníci napadli říši Gorgon a neovlivněni jejich krásou či jejich pláčem, unesli dvě její nesmrtelné sestry. Jeden z útočníků chytil i Medusu, ale se znechuceným pohledem ji odstrčil: „Z téhle cítím smrtelnost. Nepotřebujeme smrtelníky.“ Ponížená a rozčílená Medusa uprchla do chrámu své matky a s pláčem se vrhla před bohyni: „Nedopřála jsi mi věčný život a tak tě prosím, dej mi alespoň moc! Moc, díky které budu moci zasvětit svůj život záchraně svých sester a pomstě za tuto nespravedlnost!“ Po dlouhém přemýšlení bohyně prosbu své dcery splnila a proměnila její legendární krásnou tvář na tvář děsivé síly. Nikdy ani na okamžik Medusa nelitovala své volby. Pochopila, že moc je to nejkrásnější, co může mít – protože pouze pomocí síly lze změnit svět.


Split Shot
Medusa magicky rozdělí svoji střelu na pět šípů. Tyto šípy udělují nižší procento poškození než normální útoky Medusy. Cíle zasažené navíc neobdrží speciální efekty útoku (například kritické zásahy) a unikátní modifikátory útoku.

Dosah: 700
Počet dalších cílů: 2/3/4/5
Udělené poškození: 80% 
Poznámky:
- Další cíle jsou nejbližší viditelné cíle mimo hlavní cíl.
- Doba přepnutí je 0,1s

Každý, kdo se střetne se zakletou gorgonou, pozná její hněv.
Mystic Snake
Mystický had tvořený energií, který skáče z cíle na cíl a při tom uděluje poškození a krade manu. Poté, co zaútočí na svůj poslední cíl, skočí zpátky k Meduse a doplní jí manu. S každým skokem udílí had vyšší poškození a krade více many.

Dosah skoku: 475
Přeskoků:
3/4/5/6
Poškození:
80/120/160/200
Ukradené many:
20/35/50/65
Navýšení na přeskok:
25% 
Poznámky:
- Typ poškození: magické / ryzí (pure) vúči jednotkám v Stone forme
- Ukradené many se přičte maximálně 25%, pokud je cílové jednotce ukradena.
- Dmg a ukradená mana se zvyšují samostatně.
- Had se pohybuje rychlostí 800.
- Pokud had zasáhne všechny cíle, udělí dmg 200/250/300/350/400/450 (1950).
- Pokud had zasáhne všechny cíle, ukradne many 50/62/75/82/95/112 (476).
- Had nemůže být zrušen skočením, zneviditelněním ani útěkem mimo dohled.
- Mana je kradena i z iluzí.

Gorgonino prokletí je její největší silou.
Mana Shield
Vytvoří štít, který pomocí many Medusy snižuje obdržené poškození o 60%.

Poškození za manu: 1.6/1.9/2.2/2.5 Poznámky:
- Absorbuje poškození před přijetím daného poškození, což znamená, že brnění nesnižuje množství many potřebné k absorbci.

Ačkoliv Medusa nebyla při narození obdarována věčným životem, díky svému prokletí disponuje působivými obrannými schopnostmi.
Stone Gaze
Jakákoliv jednotka otočena na Medusu bude mít své rychlosti útoku, pohybu a otáčení snížené o 50% dokud schopnost neskončí. Pokud se budou na medusu dívat dohromady 2 sekundy, přemění se na kámen. Kamenné jednotky nemohou nic dělat, mají 100% odolnost vůči magii a dostavají bonusové poškození z fyzických útoků.

Rozsah: 1000
Trvání: 6
Doba stunu: 3
Bonus k fyzickému poškození: 30%/40%/50%
Zpomalení rychlosti útoku: 50% 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Ovlivňuje jednotky v úhlu 85°
- Jednotky ovlivněné Stone Gaze nemohou být ovlivněny znovu během vyvolání.
- Nefunguje na magicky imunní jednotky.
- Stone Gaze může být zrušeno Itemy: Black king Bar, Manta Style, Diffusal Blade a spely: Blade Fury, Repel, Dark Pact a Time Lapse.
- Iluze jsou ihned zničeny. 

Meepo

Meepo, the Geomancer

A digger's gotta dig!"
Podle mě je život o tom, koho znáte a co dokážete najít. Když žijete v ruinách Temné pukliny, i pouhé hledání potravy může být velice těžké. Musíte se spokojit s kompromisy, musíte žebrat a musíte znát svoje silné stránky. Některé příšery tady vás dokáží zabít, takže musíte vědět, jak dostat slabší a jak se vyhnout silnějším. Na druhou stranu zdejší ruiny mají historii, a pro spoustu lidí je historie velice důležitá. Býval zde palác, kde probíhaly všechny jejich temné rituály. Něco hrozného. Pokud jste obřad přežili, roztříštili krystal a rozřezali vaši duši na kousky. Vytvořili ale nádherné umění. Sochy a tak. Něco vám řeknu: občas na tyhle staré sochy narazíte. Vemte z nich co nejvíc, prodejte je ve městě a máte jídlo na několik týdnů. Pokud se na vás opravdu usměje štěstí, možná najdete Temný krystal. Nechte si ho ohodnotit a začněte se vyptávat. Někdo určitě bude znát nějakého podivného blázna, který tyhle věci shání. Pokud se to nepodaří, prodejte ho Magusovi, jakmile bude nějaký zase ve městě. Milují tyhle věci. Ale dávejte si opravdu pozor, až budete s těmi krystaly zacházet. Řeknu vám, opravdu byste se o něj nechtěli pořezat. Velice to bolí.


Earthbind
Rozvine na cílové oblasti síť, která přišpendlí k zemi všechny nepřátelské jednotky. Earthbind zabraňuje neviditelnosti, blinku a přerušuje vyvolávání.

Dosah: 500/750/1000/1250
Rozsah: 220
Doba trvání: 2
Poznámky:
- Nechytá neviditelné jednotky, ale již chycené jednotky se nezneviditelní.
- Nefunguje na Roshana.

Shánění večere v ruinách Temné pukliny může být celkem výzva.
Poof
Čerpáním mystické energie ze země se může Meepo teleportovat k jinému Meeopovi po 1,5 sekundovém vyvolávání. Po teleportování udělí poškození jak na místě, odkud se teleportoval, tak na místě, kam se teleportoval.

Dosah: všude
Rozsah: 375
Poškození: 80/100/120/140
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Nefunguje na Roshana.
- Je možné se teleportovat na iiuze.
- Pokud se teleportuje sám na sebe, udělí dmg jak při odteleportování, tak při teleportování.

Občas může být roztříštění krystalu Temné pukliny pouze trik, jak osvobodit sebe nebo své další já.
Geostrike
Meepo očaruje svoji zbraň, která pak každou sekundu postupně uděluje poškození a zpomaluje rychlost pohybu napadené jednotky. Účinek schopnosti se při útoku více Meepů najednou sčítá.

Zpomalení pohybu: 5%/10%/15%/20%
Dmg za sekundu: 7/14/21/28
Doba trvání: 
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Geostrike se stakuje od každého meepa přímo.

Pro přežití se hodí udržovat svůj batoh lehký a nosit pouze všestranné nástroje.
Divided We Stand
Meepo vyvolá nedokonalé, napůl samostatné duplikáty sebe sama, které s ním sdílí zkušenosti a schopnosti a mohou získávat zlato a zkušenosti. Nicméně klonové nemohou nést jiné předměty krom bot, které nosí originální Meepo. Pokud zemře jedne klon, zemřou všichni. Lze vylepšit pomocí Aghanim's Scepteru.

Počet Meepů: 2/3/4 Poznámky:
- Jediný společný item ostatních Meepů je bota jakéhokoliv typu.
- Boty mohou používat každej individuálně kromě mana boty, kterou může použít pouze primární Meepo.
- Aghanim po zakoupení není možné vyhodit z inventáře.
- Aghanim přidává jednoho Meepa navíc.
- Může být vylepšen třikrát, na levelech 3/10/17.
- Duplikáty Meepa také mají 30% bonus k jakékoliv vlastnosti, jež má originální Meepo (pokud máte Aghanim).

Znám tě?

Lone Druid

Sylla, the Lone Druid

"Thousands of years of waiting and yet no time to waste."

Dlouho předtím, než byla vyslovena první slova prvních historií, byl založen klan medvědů vedený druidy. Byli moudří a spravedliví a během svých cest se zaměřovali na pochopení řádů v přírodě. Hlavní síly přírody toto uzřely a nechaly mezi sebe přivolat nejmoudřejšího z celého rodu. Starý prorok Sylla tehdy předstoupil za svůj klan a bylo mu darováno Semínko se slovy: „Až bude svět pohlcen v temnotě, až všechny civilizace opustí své domovy, až bude svět zničen a zaplněn nekonečnou pouští, na konci všech věků, zasaď toto Semínko.“ Jak Sylla uchopil semínko, pocítil, jak roky ustupují a jemu se vrací jeho dávno ztracená životní síla. Rozsáhlé znalosti se prodraly do jeho mysli. Zjistil, že zvládne svoji vůli přenést do reality, a s trochou koncentrace zvládne měnit svou fyzickou podobu. Nicméně zlí jazykové rozšířili zvěsti o moci a síle Semínka mezi ostatní lidi. A tak začala hrůzná válka proti klanu medvědů. Sylla, vidouc své rodné město v plamenech, vzal své břemeno a uprchl do divočiny. Jak roky plynuly, zapomnělo se na klan medvědů, zapomnělo se na Syllu, zapomnělo se na Semínko, zapomnělo se na úžasné civilizace, jež povstaly a padly díky klanu medvědů. Po celé věky věkům čekal Sylla na slovo od svých božstev, na uklidnění situace ve válkách se zmítajících královstvích. Čekal potichu a v exilu na čas, kdy všechny věci skončí, a kdy bude moci konečně dovršit svůj posvátný závazek. Je vždy připraven postavit se a bojovat proti komukoliv, kdo by se odvážil ohrozit jeho poslání.


Summon Spirit Bear
Vyvolá mocného společníka Spirit Beara, který může používat předměty. Pokud se Spirit Bear přesune na vzdálenost 1100 od Lone Drida, nebude moci útočit. Pokud Spirit Bear zemře, Lone Druid zpětně obdrží složené poškození. Jak se zvyšující se úrovní se Spirit Bear postupně naučí schpnosti Return, Entangling Claws a Demolish. Sprit Bear nemá prospěch z atributů.

Doba trvání: Dokud jednotka nezemře
HP Spirit Beara: 1400/1800/2300/2700
Zpětné poškození: 100/200/300/400
Poznámky:
- Zpětné poškození je uděleno jako složené poškození od jednotky která zabila Spirit Beara.
- Pokud je Sprit Bear denyován, Sylla neobdrží zpětné poškození.
- Spirit Bear nemůže být znovu vyvolán pokud v posledních 3 sekundách obdržel poškození od hráče.
- Aktivní Armlet úbírá medvědovi životy.
- Odměna za zabití je 300. Odměna v zkušenostech je 300.

Syllův celoživotní společník je symbiotický s jeho duchem a srdcem, přichází mu na pomoc kdykoli to potřebuje.
Rabid
Zvýší rychlost útoku a pohybu Lone Druida a Spirit Beara.

Doba trvání: 10
Zvýšení rychlosti útoku: 10%/20%/30%/40%
Zvýšení rychlosti pohybu: 5%/10%/15%/20%


Na medvědy není běžně nahlíženo jako na hbité stvoření. Oni se ale dokážou pohybovat dost rychle, obvzláště když se rozzuří.
Synergy
Zvýší Lone Druidovo spojení s jeho Spirit Bearem, vylepší tím atributy a schopnosti.

Zvýšení poškození Spirit Beara: 10/20/30/40
Zvýšení rychlosti pohybu Spirit Beara: 10/20/30/40
Zvýšení doby trvání Rabidu: 10/20/30/40
Zvýšení zdraví při True Form: 100/200/300/400


Sylla studuje a ovládá umění ztraceného Bear Clanu, zvyšuje tím své sladění s divočinou.
True Form
Lone Druid se naučil přeměnit se v zuřícího medvěda. Tím ztratí svou schopnost útoku na dálku, nicméně získá sílu pro boj zblízka a také schopnost Battle Cry. Mezi podobou druida a medvěda lze přepínat.

Base attack time: 1.6
Bonusová armor: 4/6/8
Bonusové zdraví: 250/400/600
Ztráta rychlosti pohybu: 35
Poznámky:
- Trvá 2 sekundy než se přemění.
- Během proměny se může vyhnout stunům.

Mocný medvěd je král lesa, vlastnící trůn skrze surovou sílu.

Luna

Luna, the Moon Rider

"Let the sky tear down the unworthy!"

Jak se k tomuhle mohla snížit? Byla jednou z klanu Pohroma planin, nemilosrdný vůdce mužů a bestií, schopná rozsévat teror, kdekoliv se jí zachtělo. Teď byla daleko od domova, napůl šílená z hladu a měsíců putování. Její armáda byla mrtvá, nebo přeměněná na něco horšího. Jak stála na kraji starého lesa, pozoroval ji z větve pár svítících očí. Něco krásného a zároveň smrtícího si při soumraku hledalo potravu. Bez vydání zvuku se to otočilo a odešlo. Popadl ji vztek. Pevně sevřela svou rezavou dýku a zaútočila po šelmě. Byla odhodlaná získat zpět alespoň špetku své bývalé slávy, nicméně svůj cíl nechytla. Třikrát zahnala šelmu mezi kameny a stromy a třikrát byla svědkem toho, jak se tvor mění v blednoucí stín utíkající hlouběji do lesa. Nicméně úplněk ozařoval celý les, a tak bylo snadné zvíře stopovat. Poté, co došla na mýtinu na vysokém kopci, uviděla velkého čekajícího tvora. Když vytáhla dýkou, tvor zařval a rozeběhl se proti ní. Zdálo se, že si pro ni Smrt přijde na tomto zvláštním místě. Stála vzpřímeně, klidně a připravená na cokoliv. Bestie se k ní rychlostí blesku přihnala a vytrhla jí dýku z ruky. Poté zmizela v lese. Nastalo ticho. Začaly se přibližovat postavy v kápích. Pietním tónem jí sdělily, že Selemene, bohyně Měsíce si ji vybrala, vedla a testovala. Nevědomky prošla posvátnými obřady klanu Dark Moon, válečníků lesa Nightsilver. Poté dostala od postav na výběr: přidat se ke klanu Dark Wood a tím se zavázat ke sloužení Selemene, nebo odejít a už se nikdy nevrátit. Neváhala. Rozhodla se vzdát své krvavé minulosti a přijala plášť klanu. Nyní se z ní stala Luna, obávaný Moon Rider, nemilosrdný, ale stále věrný strážce lesa Nightsilver.


Lucent Beam
Luna vyvolá soustředěný paprsek měsíční energie a sešle jej na nepřítele, čímž ho omráčí a způsobí mu poškození.

Poškození: 75/150/225/300
Doba omráčení: 0,6 
Poznámky:
- Typ poškození: magické

Selemene srazí všechny, kteří vkročí do lesa Nightsilver.
Moon Glaive
Umožní Luně, aby se její hvězdice odrážela od napadené jednotky na další nepřátele poblíž. Každý nepřítel zasažený dále za prvním obdrží snížené poškození.

Dosah: 500
Přeskoky: 1/2/3/5
Snížení dmg každým přeskokem: 35% 
Poznámky:
- Funguje spolu s Mjollnirem.
- Diffusal Blade a Eye of Skadi působí pouze na první cíl.
- Moon Glaive múže znovu zasáhnout stejnou jednotku, pokud v okolí už zasáhla všechny jednotky.

Lunina zbraň vypadající jako bumerang, pečlivě nabroušená a prosekávající si široký pruh skrz řady nepřátel.
Lunar Blessing
Přidává blízkým spojencům bonus k poškození, zatímco Lunu požehnává lepším viděním během noci.

Bonus k útoku: 14/22/30/38
Dosah: 900
Bonus k nočnímu vidění: 1000 
Poznámky:
- Aura poskytuje dmg, ale ne vidění  spoluhráčům

Bohyně Měsíce se usmívá na své příbuzné.
Eclipse
Vyvolá temnotu, která následuje Lunu a zasahuje jednotky schopností Lucent Beam (dle její aktuální úrovně). Každý cíl může být zasažen maximálním počtem zásahů. Dále Eclipse na 10 sekund přemění den v noc. Lze vylepšit pomocí Aghanim's Scepteru.

Dosah: 675
Doba trvání: 1,8/3,6/5,4
Prodleva mezi výstřely: 0,6
Paprsky: 4/7/10
Max zásahy: 4
Paprsků s Aghanimem: 4/8/12
Trvání s Aghanimem: 1,8/4,2/6,6
Poznámky:
- Typ poškození: magické- dmg Eclipse je podle lvl skillu Lucent Beam
- Výstřely se zastaví jakmile Luna zemře.
- Nevyvolává mini-stun.
- Neůtočí na neviditelné jednotky.
- Nezruší Night Stalkerovu Ultimatku.

V časech nejvyšší potřeby sestupuje Selemene na zem a zakrývá světlo a naději protivníků.

sobota 5. prosince 2015

Mirana

Mirana, the Princess of the Moon

"How long must we ride before we're summoned again to the Nightsilver Woods?"
Mirana se narodila do královské rodiny jako následnice Slunečního trůnu. Princezna se ale svobodně vzdala nároku na světská panství a tituly, když zasvětila svůj život službě Měsíční bohyni Selemene. Mirana, od té doby známa jako Měsíční princezna, se plíží posvátnými Nightsilverskými lesy a hledá kohokoliv, kdo by se opovážil uzmout posvátný světélkující leknín ze stříbrných jezírek Bohyně. Na své obří kočkovité šelmě jezdí sebevědomě, hrdě a nebojácně, sladěna s měsíčními fázemi a pohyby vzdálených souhvězdí. Její luk, posázený ostrými úlomky měsíční horniny, čerpá lunární energii a nabíjí jí její světelné šípy.


Starstorm
Přivolá dolů vlnu meteorů aby poškodily nepřátelské jednotky v okolí. Jedna náhodná jednotka v dosahu 175 navíc dostane druhý zásah, který udělí 75% poškození.

Rozsah: 625
Poškození: 75/150/225/300
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl: nepřátelé
- Je blokován magickou imunitou.
- Pokud zemře jednotka dříve než dopadne druhá hvězda, dopadne na jinou. 

Když je třeba, Bohyně roztrhá oblaka, aby posílila svoji princeznu.

Sacred Arrow
Vystřelí šíp se smrtící přesností, udělí velké poškození a stun první nepřátelské jednotce kterou zasáhne. Délka stunu se zvyšuje na základě vzdálenosti cíle v rozmezí od 0.5 do 5 sekund.

Dosah: 3000
Rozsah kolize šípu: 115
Doba stunu: 0.5 - 5 sekund
Poškození: 90/180/270/360
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl: nepřátelé
- Za každých 150 vzdálenosti které šíp urazí se doba stunu při zásahu tvýší o 0.5 sekund. Například šíp který urazí 300 vzdálenosti zastunuje na 1 sekundu, a šíp který urazí nejméně 1500 vzdálenosti zastuje na 5 sekund (což je maximální doba stunu).
- Doba stunu je určena vzdáleností mezi místem kde Mirana vystřelila šíp a místem kde šíp zasáhl svůj cíl.
- Připočítává se 100d mg podle doby letu šípu. 
Leap
Mirana skočí vpřed do bitvy a při skoku posílí spojenecké jednotky divokým zařváním, čímž jim poskytne zvýšenou rychlost pohybu a útoku. Rychlostní bonus trvá 10 sekund.

Rozsah řevu: 775
Doba trvání bonusu: 10
Přeskočená vzdálenost: 600/700/800/900
Bonusová rychlost pohybu a útoku: 8%/16%/24%/32%
Poznámky:
- Mirana se skokem může vyhnout projektilům i když má nepřítel True Sight.

Miraninu ikonickou bílou šelmu ve válečné vřavě rozeznají spojenci i nepřátelé.
Moonlight Shadow
Zneviditelní Miranu a všechny spojenecké hrdiny. Pokud je neviditelnost zrušena, po době ztráty viditelnosti se obnoví pokud ještě doba trvání spellu neskončila. Silence zastaví Moonlight Shadow.

Rozsah: Globální.
Doba trvání: 15
Doba ztráty viditelnosti: 2.5/2/1.5
Poznámky:
- Cíl: spojenečtí hrdinové
- Ovlivněné jednotky nebudou automaticky útočit na nepřátele.

Miranino spojení se Selemene jí umožňuje zastínit zemi a schovat tak své spojence do pláště stínu.

Lina and axe ranked match 24.11.2015

Právě jsem nahrála nové video z hry Dota 2. Tento zápas jsem odehrála 24.11.2015 za Linu, můj přítel hraje za Axeho. Hra byla ke konci už skoro na prohru, ale jelikož sedíme ve stejný místnosti a hrajeme spolu už dlouho, nebyl tak velký problém vyhrát, jsme sehraný team. Takže se teď s vámi podělím o nejlepší okamžiky hry. Další video, které snad dokončím ještě do konce příštího týden bude zas o tom, jak Lina hrála proti Axemu a že to byl boj!

středa 2. prosince 2015

Lina ranked match 9.11.2015

Publikuju nové video, které jsem sestříhala z hodnoceného zápasu 9.11.4 vs 5