úterý 8. prosince 2015

Lone Druid

Sylla, the Lone Druid

"Thousands of years of waiting and yet no time to waste."

Dlouho předtím, než byla vyslovena první slova prvních historií, byl založen klan medvědů vedený druidy. Byli moudří a spravedliví a během svých cest se zaměřovali na pochopení řádů v přírodě. Hlavní síly přírody toto uzřely a nechaly mezi sebe přivolat nejmoudřejšího z celého rodu. Starý prorok Sylla tehdy předstoupil za svůj klan a bylo mu darováno Semínko se slovy: „Až bude svět pohlcen v temnotě, až všechny civilizace opustí své domovy, až bude svět zničen a zaplněn nekonečnou pouští, na konci všech věků, zasaď toto Semínko.“ Jak Sylla uchopil semínko, pocítil, jak roky ustupují a jemu se vrací jeho dávno ztracená životní síla. Rozsáhlé znalosti se prodraly do jeho mysli. Zjistil, že zvládne svoji vůli přenést do reality, a s trochou koncentrace zvládne měnit svou fyzickou podobu. Nicméně zlí jazykové rozšířili zvěsti o moci a síle Semínka mezi ostatní lidi. A tak začala hrůzná válka proti klanu medvědů. Sylla, vidouc své rodné město v plamenech, vzal své břemeno a uprchl do divočiny. Jak roky plynuly, zapomnělo se na klan medvědů, zapomnělo se na Syllu, zapomnělo se na Semínko, zapomnělo se na úžasné civilizace, jež povstaly a padly díky klanu medvědů. Po celé věky věkům čekal Sylla na slovo od svých božstev, na uklidnění situace ve válkách se zmítajících královstvích. Čekal potichu a v exilu na čas, kdy všechny věci skončí, a kdy bude moci konečně dovršit svůj posvátný závazek. Je vždy připraven postavit se a bojovat proti komukoliv, kdo by se odvážil ohrozit jeho poslání.


Summon Spirit Bear
Vyvolá mocného společníka Spirit Beara, který může používat předměty. Pokud se Spirit Bear přesune na vzdálenost 1100 od Lone Drida, nebude moci útočit. Pokud Spirit Bear zemře, Lone Druid zpětně obdrží složené poškození. Jak se zvyšující se úrovní se Spirit Bear postupně naučí schpnosti Return, Entangling Claws a Demolish. Sprit Bear nemá prospěch z atributů.

Doba trvání: Dokud jednotka nezemře
HP Spirit Beara: 1400/1800/2300/2700
Zpětné poškození: 100/200/300/400
Poznámky:
- Zpětné poškození je uděleno jako složené poškození od jednotky která zabila Spirit Beara.
- Pokud je Sprit Bear denyován, Sylla neobdrží zpětné poškození.
- Spirit Bear nemůže být znovu vyvolán pokud v posledních 3 sekundách obdržel poškození od hráče.
- Aktivní Armlet úbírá medvědovi životy.
- Odměna za zabití je 300. Odměna v zkušenostech je 300.

Syllův celoživotní společník je symbiotický s jeho duchem a srdcem, přichází mu na pomoc kdykoli to potřebuje.
Rabid
Zvýší rychlost útoku a pohybu Lone Druida a Spirit Beara.

Doba trvání: 10
Zvýšení rychlosti útoku: 10%/20%/30%/40%
Zvýšení rychlosti pohybu: 5%/10%/15%/20%


Na medvědy není běžně nahlíženo jako na hbité stvoření. Oni se ale dokážou pohybovat dost rychle, obvzláště když se rozzuří.
Synergy
Zvýší Lone Druidovo spojení s jeho Spirit Bearem, vylepší tím atributy a schopnosti.

Zvýšení poškození Spirit Beara: 10/20/30/40
Zvýšení rychlosti pohybu Spirit Beara: 10/20/30/40
Zvýšení doby trvání Rabidu: 10/20/30/40
Zvýšení zdraví při True Form: 100/200/300/400


Sylla studuje a ovládá umění ztraceného Bear Clanu, zvyšuje tím své sladění s divočinou.
True Form
Lone Druid se naučil přeměnit se v zuřícího medvěda. Tím ztratí svou schopnost útoku na dálku, nicméně získá sílu pro boj zblízka a také schopnost Battle Cry. Mezi podobou druida a medvěda lze přepínat.

Base attack time: 1.6
Bonusová armor: 4/6/8
Bonusové zdraví: 250/400/600
Ztráta rychlosti pohybu: 35
Poznámky:
- Trvá 2 sekundy než se přemění.
- Během proměny se může vyhnout stunům.

Mocný medvěd je král lesa, vlastnící trůn skrze surovou sílu.