sobota 5. prosince 2015

Mirana

Mirana, the Princess of the Moon

"How long must we ride before we're summoned again to the Nightsilver Woods?"
Mirana se narodila do královské rodiny jako následnice Slunečního trůnu. Princezna se ale svobodně vzdala nároku na světská panství a tituly, když zasvětila svůj život službě Měsíční bohyni Selemene. Mirana, od té doby známa jako Měsíční princezna, se plíží posvátnými Nightsilverskými lesy a hledá kohokoliv, kdo by se opovážil uzmout posvátný světélkující leknín ze stříbrných jezírek Bohyně. Na své obří kočkovité šelmě jezdí sebevědomě, hrdě a nebojácně, sladěna s měsíčními fázemi a pohyby vzdálených souhvězdí. Její luk, posázený ostrými úlomky měsíční horniny, čerpá lunární energii a nabíjí jí její světelné šípy.


Starstorm
Přivolá dolů vlnu meteorů aby poškodily nepřátelské jednotky v okolí. Jedna náhodná jednotka v dosahu 175 navíc dostane druhý zásah, který udělí 75% poškození.

Rozsah: 625
Poškození: 75/150/225/300
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl: nepřátelé
- Je blokován magickou imunitou.
- Pokud zemře jednotka dříve než dopadne druhá hvězda, dopadne na jinou. 

Když je třeba, Bohyně roztrhá oblaka, aby posílila svoji princeznu.

Sacred Arrow
Vystřelí šíp se smrtící přesností, udělí velké poškození a stun první nepřátelské jednotce kterou zasáhne. Délka stunu se zvyšuje na základě vzdálenosti cíle v rozmezí od 0.5 do 5 sekund.

Dosah: 3000
Rozsah kolize šípu: 115
Doba stunu: 0.5 - 5 sekund
Poškození: 90/180/270/360
Poznámky:
- Typ poškození: magické
- Cíl: nepřátelé
- Za každých 150 vzdálenosti které šíp urazí se doba stunu při zásahu tvýší o 0.5 sekund. Například šíp který urazí 300 vzdálenosti zastunuje na 1 sekundu, a šíp který urazí nejméně 1500 vzdálenosti zastuje na 5 sekund (což je maximální doba stunu).
- Doba stunu je určena vzdáleností mezi místem kde Mirana vystřelila šíp a místem kde šíp zasáhl svůj cíl.
- Připočítává se 100d mg podle doby letu šípu. 
Leap
Mirana skočí vpřed do bitvy a při skoku posílí spojenecké jednotky divokým zařváním, čímž jim poskytne zvýšenou rychlost pohybu a útoku. Rychlostní bonus trvá 10 sekund.

Rozsah řevu: 775
Doba trvání bonusu: 10
Přeskočená vzdálenost: 600/700/800/900
Bonusová rychlost pohybu a útoku: 8%/16%/24%/32%
Poznámky:
- Mirana se skokem může vyhnout projektilům i když má nepřítel True Sight.

Miraninu ikonickou bílou šelmu ve válečné vřavě rozeznají spojenci i nepřátelé.
Moonlight Shadow
Zneviditelní Miranu a všechny spojenecké hrdiny. Pokud je neviditelnost zrušena, po době ztráty viditelnosti se obnoví pokud ještě doba trvání spellu neskončila. Silence zastaví Moonlight Shadow.

Rozsah: Globální.
Doba trvání: 15
Doba ztráty viditelnosti: 2.5/2/1.5
Poznámky:
- Cíl: spojenečtí hrdinové
- Ovlivněné jednotky nebudou automaticky útočit na nepřátele.

Miranino spojení se Selemene jí umožňuje zastínit zemi a schovat tak své spojence do pláště stínu.